Hakkımızda

HepYeşil Organik,  Daydan Tarım’ın hastalıktan ari süt sığırcılığı işletmesinde üretilmektedir. Hayvanlara yedirilen yem bitkisi de çiftliğin kendi tarlalarında yetiştirilir. Gübremizin hammaddesi sadece süt sığırlarımızın dışkısıdır. Dışkıdan kompost üreten işletmemiz çevre sağlığına katkıda bulunan bir atık dönüşüm sistemi de uygulamış olmaktadır. Kısaca HepYeşil Organikçevreci bir üründür.

Üretim sistemimiz ürünümüzdeki farklılığı yaratmaktadır.

Misyonumuz, bitkisel üretimde verimliliğin artırılması amacıyla,  toprakların fiziksel ve kimyasal yapısının iyileştirilmesi, organik madde eksikliğinin giderilmesi, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, organik kompost gübre kullanımının yaygınlaştırılmasıdır.

Bu konuda herkesin toplumsal bir sorumluluğu olduğuna inancımız sonsuzdur.

Bilinçsiz ve anlık ticari kaygılarla yaptığımız üretim çok kısa sürede toprağımızı çoraklaştırır, fakirleştirir, bu da ülkemizin fakirleşmesi demektir. Bütün bunları dikkate aldığımızda kimyasal ve organik gübre kullanmadan önce toprak analizlerini yaptırmanın çok önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

Vizyonumuz, toprak dostu, ekolojik ve sürdürülebilen tarım uygulamalarını destekleyen ürünlerimiz ve üretim yöntemlerimizde, teknoloji ile doğayı birleştiren, yenilikçi, çevreci, araştırma geliştirmeyi hiç elden bırakmamaktır.

Unutulmamalıdır ki sağlıklı toplumun geleceği sağlıklı toprağa bağlıdır.

Member Login

×