Kompost

Hep Yeşil Organik Kompost, büyükbaş hayvan gübresinin teknoloji kullanılarak fermente edilmiş halidir. HepYeşil Organik,  Daydan Tarım’ın hastalıktan ari süt sığırcılığı işletmesinde üretilmektedir. Hayvanlara yedirilen yem bitkisi de çiftliğin kendi tarlalarında yetiştirilir. Gübremizin hammaddesi sadece süt sığırlarımızın dışkısıdır. Dışkıdan kompost üreten işletmemiz çevre sağlığına katkıda bulunan bir atık dönüşüm sistemi de uygulamış olmaktadır. Kısaca HepYeşil Organik çevreci bir üründür.
Üretim sistemimiz ürünümüzdeki farklılığı yaratmaktadır.
Özel koşullarda BİYOREAKTÖRDE olgunlaştırılmıştır.

Kapalı ortamda bilgisayar kontrollu yapılan üretim esnasında oluşan yüksek biyolojik ısıdan dolayı yabancı ot tohumları, hastalık ve zararlı etmenler yok olmaktadır.
BİOREAKTÖRDE gerçekleşen fermantasyon toprağın dostu olan faydalı mikroorganizmaların ve trichodermanın artmasını, beslenmesini sağlamaktadır.

Bioreaktörde üretim kompostun içindeki besin elementlerinin yok olmasını engellemektedir.
Bioreaktörde yapılan üretim diğer tüm  kompostlama teknikleri içinde en kaliteli organik gübre üretme tekniğidir.

Organik madde %62
Organik azot % 3
Humik fulvik asit % 42
Ph 7
Trichoderma 108 

Member Login

×